კონცერტამდე დარჩა:
Biletebi.ge-ზე უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებასთან დაკავშირებით გთხოვთ გადაამოწმოთ და შეავსოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები:
მობილური ტელ*:
გთხოვთ შეიყვანოთ ტელეფონი. იხმარეთ 9 ციფრი გამოტოვების გარეშე მაგ. 599000000 თუ გაქვთ ქართული ნომერი.
სახელი*:
გვარი*:
სქესი*:
დაბადების თარიღი*:
პირადი ნომერი*:
გთხოვთ შეიყვანოთ ტელეფონი. იხმარეთ 9 ციფრი გამოტოვების გარეშე მაგ. 599000000 თუ გაქვთ ქართული ნომერი.
გთხოვთ შეიყვანოთ თქვენი პირადობის ნომერი.
ბილეთები
პროდუქტები
ფასდაკლებები
ორგ. შესახებ

დროღონისძიებადარბაზიფასები
შაბათი, 29 აგვისტო
12:00 ირაციონალური ადამიანი დარბაზი 2 7.5 ლ-დან
12:10 ცაცია დარბაზი 3 7.5 ლ-დან
12:30 არდადეგები დარბაზი 1 7.5 ლ-დან
14:19 შეუსრულებელი მისია 5:... დარბაზი 2 8.5 ლ-დან
14:49 ცაცია დარბაზი 3 8.5 ლ-დან
15:00 არდადეგები დარბაზი 1 8.5 ლ-დან
17:15 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. დარბაზი 2 9.5 ლ-დან
17:30 არდადეგები დარბაზი 1 9.5 ლ-დან
17:34 ირაციონალური ადამიანი დარბაზი 3 9.5 ლ-დან
19:49 Vacation დარბაზი 3 11.5 ლ-დან
20:00 ირაციონალური ადამიანი დარბაზი 2 11.5 ლ-დან
20:10 არდადეგები დარბაზი 1 11.5 ლ-დან
22:19 ირაციონალური ადამიანი დარბაზი 3 11.5 ლ-დან
22:30 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. დარბაზი 2 11.5 ლ-დან
22:40 არდადეგები დარბაზი 1 11.5 ლ-დან
კვირა, 30 აგვისტო
12:00 ირაციონალური ადამიანი დარბაზი 2 7.5 ლ-დან
12:10 ცაცია დარბაზი 3 7.5 ლ-დან
12:30 არდადეგები დარბაზი 1 7.5 ლ-დან
14:19 შეუსრულებელი მისია 5:... დარბაზი 2 8.5 ლ-დან
14:49 ცაცია დარბაზი 3 8.5 ლ-დან
15:00 არდადეგები დარბაზი 1 8.5 ლ-დან
17:15 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. დარბაზი 2 9.5 ლ-დან
17:30 არდადეგები დარბაზი 1 9.5 ლ-დან
17:34 ირაციონალური ადამიანი დარბაზი 3 9.5 ლ-დან
19:49 Vacation დარბაზი 3 11.5 ლ-დან
20:00 ირაციონალური ადამიანი დარბაზი 2 11.5 ლ-დან
20:10 არდადეგები დარბაზი 1 11.5 ლ-დან
22:19 ირაციონალური ადამიანი დარბაზი 3 11.5 ლ-დან
22:30 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. დარბაზი 2 11.5 ლ-დან
22:40 არდადეგები დარბაზი 1 11.5 ლ-დან
ორშაბათი, 31 აგვისტო
12:00 ირაციონალური ადამიანი დარბაზი 2 7.5 ლ-დან
12:10 ცაცია დარბაზი 3 7.5 ლ-დან
12:30 არდადეგები დარბაზი 1 7.5 ლ-დან
14:19 შეუსრულებელი მისია 5:... დარბაზი 2 8.5 ლ-დან
14:49 ცაცია დარბაზი 3 8.5 ლ-დან
15:00 არდადეგები დარბაზი 1 8.5 ლ-დან
17:15 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. დარბაზი 2 9.5 ლ-დან
17:30 არდადეგები დარბაზი 1 9.5 ლ-დან
17:34 ირაციონალური ადამიანი დარბაზი 3 9.5 ლ-დან
19:49 Vacation დარბაზი 3 11.5 ლ-დან
20:00 ირაციონალური ადამიანი დარბაზი 2 11.5 ლ-დან
20:10 არდადეგები დარბაზი 1 11.5 ლ-დან
22:19 ირაციონალური ადამიანი დარბაზი 3 11.5 ლ-დან
22:30 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. დარბაზი 2 11.5 ლ-დან
22:40 არდადეგები დარბაზი 1 11.5 ლ-დან
სამშაბათი, 01 სექტემბერი
12:00 ირაციონალური ადამიანი დარბაზი 2 7.5 ლ-დან
12:10 ცაცია დარბაზი 3 7.5 ლ-დან
12:30 არდადეგები დარბაზი 1 7.5 ლ-დან
14:19 შეუსრულებელი მისია 5:... დარბაზი 2 8.5 ლ-დან
14:49 ცაცია დარბაზი 3 8.5 ლ-დან
15:00 არდადეგები დარბაზი 1 8.5 ლ-დან
17:15 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. დარბაზი 2 9.5 ლ-დან
17:30 არდადეგები დარბაზი 1 9.5 ლ-დან
17:34 ირაციონალური ადამიანი დარბაზი 3 9.5 ლ-დან
19:49 Vacation დარბაზი 3 11.5 ლ-დან
20:00 ირაციონალური ადამიანი დარბაზი 2 11.5 ლ-დან
20:10 არდადეგები დარბაზი 1 11.5 ლ-დან
22:19 ირაციონალური ადამიანი დარბაზი 3 11.5 ლ-დან
22:30 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. დარბაზი 2 11.5 ლ-დან
22:40 არდადეგები დარბაზი 1 11.5 ლ-დან
ოთხშაბათი, 02 სექტემბერი
12:00 ირაციონალური ადამიანი დარბაზი 2 7.5 ლ-დან
12:10 ცაცია დარბაზი 3 7.5 ლ-დან
12:30 არდადეგები დარბაზი 1 7.5 ლ-დან
14:19 შეუსრულებელი მისია 5:... დარბაზი 2 8.5 ლ-დან
14:49 ცაცია დარბაზი 3 8.5 ლ-დან
15:00 არდადეგები დარბაზი 1 8.5 ლ-დან
17:15 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. დარბაზი 2 9.5 ლ-დან
17:30 არდადეგები დარბაზი 1 9.5 ლ-დან
17:34 ირაციონალური ადამიანი დარბაზი 3 9.5 ლ-დან
19:49 Vacation დარბაზი 3 11.5 ლ-დან
20:00 ირაციონალური ადამიანი დარბაზი 2 11.5 ლ-დან
20:10 არდადეგები დარბაზი 1 11.5 ლ-დან
22:19 ირაციონალური ადამიანი დარბაზი 3 11.5 ლ-დან
22:30 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. დარბაზი 2 11.5 ლ-დან
22:40 არდადეგები დარბაზი 1 11.5 ლ-დან