Ajax Loader
Geo
განყ.
კინო
თეატრი
კონცერტი

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • დღეს • 

12:50 eng flag
კას დარბაზი 7
12:50 | ENG
კას დარბაზი 7
13:00 geo flag
კას დარბაზი 4
13:00 | GEO
კას დარბაზი 4
13:15 geo flag
კას დარბაზი 10
13:15 | GEO
კას დარბაზი 10
13:15 geo flag
კას დარბაზი 9
13:15 | GEO
კას დარბაზი 9
14:15 geo flag
კას დარბაზი 3
14:15 | GEO
კას დარბაზი 3
14:30 geo flag
კას დარბაზი 1
14:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
14:30 eng flag
კას დარბაზი 6
14:30 | ENG | 3D
კას დარბაზი 6
16:00 geo flag
კას დარბაზი 4
16:00 | GEO
კას დარბაზი 4
16:30 geo flag
კას დარბაზი 9
16:30 | GEO
კას დარბაზი 9
16:30 eng flag
კას დარბაზი 3
16:30 | ENG
კას დარბაზი 3
17:00 geo flag
კას დარბაზი 1
17:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
17:00 eng flag
კას დარბაზი 6
17:00 | ENG | 3D
კას დარბაზი 6
19:00 geo flag
კას დარბაზი 7
19:00 | GEO
კას დარბაზი 7
19:00 eng flag
კას დარბაზი 4
19:00 | ENG
კას დარბაზი 4
19:15 eng flag
კას დარბაზი 6
19:15 | ENG | 3D
კას დარბაზი 6
19:15 geo flag
კას დარბაზი 9
19:15 | GEO
კას დარბაზი 9
19:30 geo flag
კას დარბაზი 1
19:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
EventThumb
20:00 nlg flag
კას დარბაზი 3
20:00 | NLG
კას დარბაზი 3
21:30 geo flag
კას დარბაზი 7
21:30 | GEO
კას დარბაზი 7
22:00 geo flag
კას დარბაზი 9
22:00 | GEO
კას დარბაზი 9
22:00 eng flag
კას დარბაზი 4
22:00 | ENG
კას დარბაზი 4

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • ხვალ • 

11:45 geo flag
კას დარბაზი 3
11:45 | GEO
კას დარბაზი 3
12:00 geo flag
კას დარბაზი 1
12:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
12:00 eng flag
კას დარბაზი 6
12:00 | ENG | 3D
კას დარბაზი 6
14:15 geo flag
კას დარბაზი 3
14:15 | GEO
კას დარბაზი 3
14:30 geo flag
კას დარბაზი 1
14:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
14:30 eng flag
კას დარბაზი 6
14:30 | ENG | 3D
კას დარბაზი 6
16:00 geo flag
კას დარბაზი 4
16:00 | GEO
კას დარბაზი 4
16:30 geo flag
კას დარბაზი 9
16:30 | GEO
კას დარბაზი 9
17:00 geo flag
კას დარბაზი 1
17:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
17:00 eng flag
კას დარბაზი 6
17:00 | ENG | 3D
კას დარბაზი 6
EventThumb
17:00 nlg flag
კას დარბაზი 3
17:00 | NLG
კას დარბაზი 3
19:00 geo flag
კას დარბაზი 7
19:00 | GEO
კას დარბაზი 7
19:00 eng flag
კას დარბაზი 4
19:00 | ENG
კას დარბაზი 4
19:15 eng flag
კას დარბაზი 6
19:15 | ENG | 3D
კას დარბაზი 6
19:15 geo flag
კას დარბაზი 9
19:15 | GEO
კას დარბაზი 9
19:30 geo flag
კას დარბაზი 1
19:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
19:45 eng flag
კას დარბაზი 3
19:45 | ENG
კას დარბაზი 3
21:30 geo flag
კას დარბაზი 7
21:30 | GEO
კას დარბაზი 7
22:00 geo flag
კას დარბაზი 9
22:00 | GEO
კას დარბაზი 9
EventThumb
23:00 nlg flag
კას დარბაზი 3
23:00 | NLG
კას დარბაზი 3

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • ორშ, 17 ივნ • 

11:45 geo flag
კას დარბაზი 3
11:45 | GEO
კას დარბაზი 3
12:00 geo flag
კას დარბაზი 1
12:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
12:00 eng flag
კას დარბაზი 6
12:00 | ENG | 3D
კას დარბაზი 6
14:15 geo flag
კას დარბაზი 3
14:15 | GEO
კას დარბაზი 3
14:30 geo flag
კას დარბაზი 1
14:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
14:30 eng flag
კას დარბაზი 6
14:30 | ENG | 3D
კას დარბაზი 6
15:30 geo flag
კას დარბაზი 7
15:30 | GEO
კას დარბაზი 7
16:00 geo flag
კას დარბაზი 4
16:00 | GEO
კას დარბაზი 4
16:30 geo flag
კას დარბაზი 9
16:30 | GEO
კას დარბაზი 9
16:30 eng flag
კას დარბაზი 3
16:30 | ENG
კას დარბაზი 3
17:00 geo flag
კას დარბაზი 1
17:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
17:00 eng flag
კას დარბაზი 6
17:00 | ENG | 3D
კას დარბაზი 6
19:00 geo flag
კას დარბაზი 7
19:00 | GEO
კას დარბაზი 7
19:00 eng flag
კას დარბაზი 4
19:00 | ENG
კას დარბაზი 4
19:15 eng flag
კას დარბაზი 6
19:15 | ENG | 3D
კას დარბაზი 6
19:15 geo flag
კას დარბაზი 9
19:15 | GEO
კას დარბაზი 9
19:30 geo flag
კას დარბაზი 1
19:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
21:30 geo flag
კას დარბაზი 7
21:30 | GEO
კას დარბაზი 7
22:00 geo flag
კას დარბაზი 9
22:00 | GEO
კას დარბაზი 9
22:00 eng flag
კას დარბაზი 4
22:00 | ENG
კას დარბაზი 4
EventThumb
23:00 nlg flag
კას დარბაზი 3
23:00 | NLG
კას დარბაზი 3

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • სამ, 18 ივნ • 

11:45 geo flag
კას დარბაზი 3
11:45 | GEO
კას დარბაზი 3
12:00 geo flag
კას დარბაზი 1
12:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
12:00 eng flag
კას დარბაზი 6
12:00 | ENG | 3D
კას დარბაზი 6
14:15 geo flag
კას დარბაზი 3
14:15 | GEO
კას დარბაზი 3
14:30 geo flag
კას დარბაზი 1
14:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
14:30 eng flag
კას დარბაზი 6
14:30 | ENG | 3D
კას დარბაზი 6
15:30 geo flag
კას დარბაზი 7
15:30 | GEO
კას დარბაზი 7
16:00 geo flag
კას დარბაზი 4
16:00 | GEO
კას დარბაზი 4
16:30 geo flag
კას დარბაზი 9
16:30 | GEO
კას დარბაზი 9
16:30 eng flag
კას დარბაზი 3
16:30 | ENG
კას დარბაზი 3
17:00 geo flag
კას დარბაზი 1
17:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
17:00 eng flag
კას დარბაზი 6
17:00 | ENG | 3D
კას დარბაზი 6
19:00 geo flag
კას დარბაზი 7
19:00 | GEO
კას დარბაზი 7
19:00 eng flag
კას დარბაზი 4
19:00 | ENG
კას დარბაზი 4
19:15 eng flag
კას დარბაზი 6
19:15 | ENG | 3D
კას დარბაზი 6
19:15 geo flag
კას დარბაზი 9
19:15 | GEO
კას დარბაზი 9
EventThumb
20:00 nlg flag
კას დარბაზი 1
20:00 | NLG
კას დარბაზი 1
21:30 geo flag
კას დარბაზი 7
21:30 | GEO
კას დარბაზი 7
22:00 geo flag
კას დარბაზი 9
22:00 | GEO
კას დარბაზი 9
22:00 eng flag
კას დარბაზი 4
22:00 | ENG
კას დარბაზი 4
EventThumb
23:00 nlg flag
კას დარბაზი 3
23:00 | NLG
კას დარბაზი 3

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • ხუთ, 20 ივნ • 

EventThumb
20:00 nlg flag
კას დარბაზი 3
20:00 | NLG
კას დარბაზი 3
EventThumb
23:00 nlg flag
კას დარბაზი 3
23:00 | NLG
კას დარბაზი 3

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • პარ, 21 ივნ • 

EventThumb
23:00 nlg flag
კას დარბაზი 3
23:00 | NLG
კას დარბაზი 3

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • შაბ, 22 ივნ • 

EventThumb
17:00 nlg flag
კას დარბაზი 1
17:00 | NLG
კას დარბაზი 1
EventThumb
20:00 nlg flag
კას დარბაზი 3
20:00 | NLG
კას დარბაზი 3

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • კვი, 23 ივნ • 

EventThumb
23:00 nlg flag
კას დარბაზი 3
23:00 | NLG
კას დარბაზი 3

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • ორშ, 24 ივნ • 

EventThumb
23:00 nlg flag
კას დარბაზი 3
23:00 | NLG
კას დარბაზი 3

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • სამ, 25 ივნ • 

EventThumb
20:00 nlg flag
კას დარბაზი 3
20:00 | NLG
კას დარბაზი 3
EventThumb
20:00 nlg flag
კას დარბაზი 4
20:00 | NLG
კას დარბაზი 4

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • ოთხ, 26 ივნ • 

EventThumb
23:00 nlg flag
კას დარბაზი 1
23:00 | NLG
კას დარბაზი 1