Ajax Loader
Geo
განყ.
კინო
თეატრი
კონცერტი

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • დღეს • 

19:45 eng flag
კას დარბაზი 1
19:45 | ENG
კას დარბაზი 1
21:45 geo flag
კას დარბაზი 7
21:45 | GEO
კას დარბაზი 7
22:00 geo flag
კას დარბაზი 8
22:00 | GEO
კას დარბაზი 8
22:00 geo flag
კას დარბაზი 10
22:00 | GEO
კას დარბაზი 10
22:15 geo flag
კას დარბაზი 9
22:15 | GEO
კას დარბაზი 9

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • ხვალ • 

12:00 geo flag
კას დარბაზი 1
12:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
12:30 geo flag
კას დარბაზი 4
12:30 | GEO
კას დარბაზი 4
12:30 geo flag
კას დარბაზი 8
12:30 | GEO
კას დარბაზი 8
12:45 geo flag
კას ScreenX 2
12:45 | GEO
კას ScreenX 2
14:15 geo flag
კას დარბაზი 6
14:15 | GEO
კას დარბაზი 6
14:30 geo flag
კას დარბაზი 1
14:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
14:45 geo flag
კას დარბაზი 8
14:45 | GEO
კას დარბაზი 8
15:15 eng flag
კას დარბაზი 4
15:15 | ENG
კას დარბაზი 4
15:45 geo flag
კას ScreenX 2
15:45 | GEO
კას ScreenX 2
16:15 eng flag
კას დარბაზი 7
16:15 | ENG
კას დარბაზი 7
17:15 geo flag
კას დარბაზი 8
17:15 | GEO
კას დარბაზი 8
18:45 geo flag
კას ScreenX 2
18:45 | GEO
კას ScreenX 2
19:15 eng flag
კას დარბაზი 7
19:15 | ENG
კას დარბაზი 7
19:30 geo flag
კას დარბაზი 10
19:30 | GEO
კას დარბაზი 10
19:45 geo flag
კას დარბაზი 8
19:45 | GEO
კას დარბაზი 8
21:45 geo flag
კას დარბაზი 4
21:45 | GEO
კას დარბაზი 4
21:45 eng flag
კას ScreenX 2
21:45 | ENG
კას ScreenX 2
22:00 geo flag
კას დარბაზი 8
22:00 | GEO
კას დარბაზი 8
22:00 geo flag
კას დარბაზი 10
22:00 | GEO
კას დარბაზი 10
22:15 geo flag
კას დარბაზი 7
22:15 | GEO
კას დარბაზი 7

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • პარ, 29 სექ • 

12:00 geo flag
კას დარბაზი 1
12:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
12:30 geo flag
კას დარბაზი 4
12:30 | GEO
კას დარბაზი 4
12:30 geo flag
კას დარბაზი 8
12:30 | GEO
კას დარბაზი 8
12:45 geo flag
კას ScreenX 2
12:45 | GEO
კას ScreenX 2
14:15 geo flag
კას დარბაზი 6
14:15 | GEO
კას დარბაზი 6
14:30 geo flag
კას დარბაზი 1
14:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
14:45 geo flag
კას დარბაზი 8
14:45 | GEO
კას დარბაზი 8
15:15 eng flag
კას დარბაზი 4
15:15 | ENG
კას დარბაზი 4
15:45 geo flag
კას ScreenX 2
15:45 | GEO
კას ScreenX 2
16:15 eng flag
კას დარბაზი 7
16:15 | ENG
კას დარბაზი 7
17:15 geo flag
კას დარბაზი 8
17:15 | GEO
კას დარბაზი 8
18:45 geo flag
კას ScreenX 2
18:45 | GEO
კას ScreenX 2
19:15 eng flag
კას დარბაზი 7
19:15 | ENG
კას დარბაზი 7
19:30 geo flag
კას დარბაზი 10
19:30 | GEO
კას დარბაზი 10
19:45 geo flag
კას დარბაზი 8
19:45 | GEO
კას დარბაზი 8
21:45 geo flag
კას დარბაზი 4
21:45 | GEO
კას დარბაზი 4
21:45 eng flag
კას ScreenX 2
21:45 | ENG
კას ScreenX 2
22:00 geo flag
კას დარბაზი 8
22:00 | GEO
კას დარბაზი 8
22:00 geo flag
კას დარბაზი 10
22:00 | GEO
კას დარბაზი 10
22:15 geo flag
კას დარბაზი 7
22:15 | GEO
კას დარბაზი 7

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • შაბ, 30 სექ • 

12:00 geo flag
კას დარბაზი 1
12:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
12:30 geo flag
კას დარბაზი 4
12:30 | GEO
კას დარბაზი 4
12:30 geo flag
კას დარბაზი 8
12:30 | GEO
კას დარბაზი 8
12:45 geo flag
კას ScreenX 2
12:45 | GEO
კას ScreenX 2
14:15 geo flag
კას დარბაზი 6
14:15 | GEO
კას დარბაზი 6
14:30 geo flag
კას დარბაზი 1
14:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
14:45 geo flag
კას დარბაზი 8
14:45 | GEO
კას დარბაზი 8
15:15 eng flag
კას დარბაზი 4
15:15 | ENG
კას დარბაზი 4
15:45 geo flag
კას ScreenX 2
15:45 | GEO
კას ScreenX 2
16:15 eng flag
კას დარბაზი 7
16:15 | ENG
კას დარბაზი 7
17:15 geo flag
კას დარბაზი 8
17:15 | GEO
კას დარბაზი 8
18:45 geo flag
კას ScreenX 2
18:45 | GEO
კას ScreenX 2
19:15 eng flag
კას დარბაზი 7
19:15 | ENG
კას დარბაზი 7
19:30 geo flag
კას დარბაზი 10
19:30 | GEO
კას დარბაზი 10
19:45 geo flag
კას დარბაზი 8
19:45 | GEO
კას დარბაზი 8
21:45 geo flag
კას დარბაზი 4
21:45 | GEO
კას დარბაზი 4
21:45 eng flag
კას ScreenX 2
21:45 | ENG
კას ScreenX 2
22:00 geo flag
კას დარბაზი 8
22:00 | GEO
კას დარბაზი 8
22:00 geo flag
კას დარბაზი 10
22:00 | GEO
კას დარბაზი 10
22:15 geo flag
კას დარბაზი 7
22:15 | GEO
კას დარბაზი 7

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • კვი, 01 ოქტ • 

12:00 geo flag
კას დარბაზი 1
12:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
12:30 geo flag
კას დარბაზი 4
12:30 | GEO
კას დარბაზი 4
12:30 geo flag
კას დარბაზი 8
12:30 | GEO
კას დარბაზი 8
12:45 geo flag
კას ScreenX 2
12:45 | GEO
კას ScreenX 2
14:15 geo flag
კას დარბაზი 6
14:15 | GEO
კას დარბაზი 6
14:30 geo flag
კას დარბაზი 1
14:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
14:45 geo flag
კას დარბაზი 8
14:45 | GEO
კას დარბაზი 8
15:15 eng flag
კას დარბაზი 4
15:15 | ENG
კას დარბაზი 4
15:45 geo flag
კას ScreenX 2
15:45 | GEO
კას ScreenX 2
16:15 eng flag
კას დარბაზი 7
16:15 | ENG
კას დარბაზი 7
17:15 geo flag
კას დარბაზი 8
17:15 | GEO
კას დარბაზი 8
18:45 geo flag
კას ScreenX 2
18:45 | GEO
კას ScreenX 2
19:15 eng flag
კას დარბაზი 7
19:15 | ENG
კას დარბაზი 7
19:30 geo flag
კას დარბაზი 10
19:30 | GEO
კას დარბაზი 10
19:45 geo flag
კას დარბაზი 8
19:45 | GEO
კას დარბაზი 8
21:45 geo flag
კას დარბაზი 4
21:45 | GEO
კას დარბაზი 4
21:45 eng flag
კას ScreenX 2
21:45 | ENG
კას ScreenX 2
22:00 geo flag
კას დარბაზი 8
22:00 | GEO
კას დარბაზი 8
22:00 geo flag
კას დარბაზი 10
22:00 | GEO
კას დარბაზი 10
22:15 geo flag
კას დარბაზი 7
22:15 | GEO
კას დარბაზი 7

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • ორშ, 02 ოქტ • 

12:00 geo flag
კას დარბაზი 1
12:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
12:30 geo flag
კას დარბაზი 4
12:30 | GEO
კას დარბაზი 4
12:30 geo flag
კას დარბაზი 8
12:30 | GEO
კას დარბაზი 8
12:45 geo flag
კას ScreenX 2
12:45 | GEO
კას ScreenX 2
14:15 geo flag
კას დარბაზი 6
14:15 | GEO
კას დარბაზი 6
14:30 geo flag
კას დარბაზი 1
14:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
14:45 geo flag
კას დარბაზი 8
14:45 | GEO
კას დარბაზი 8
15:15 eng flag
კას დარბაზი 4
15:15 | ENG
კას დარბაზი 4
15:45 geo flag
კას ScreenX 2
15:45 | GEO
კას ScreenX 2
16:15 eng flag
კას დარბაზი 7
16:15 | ENG
კას დარბაზი 7
17:15 geo flag
კას დარბაზი 8
17:15 | GEO
კას დარბაზი 8
18:45 geo flag
კას ScreenX 2
18:45 | GEO
კას ScreenX 2
19:15 eng flag
კას დარბაზი 7
19:15 | ENG
კას დარბაზი 7
19:30 geo flag
კას დარბაზი 10
19:30 | GEO
კას დარბაზი 10
19:45 geo flag
კას დარბაზი 8
19:45 | GEO
კას დარბაზი 8
21:45 geo flag
კას დარბაზი 4
21:45 | GEO
კას დარბაზი 4
21:45 eng flag
კას ScreenX 2
21:45 | ENG
კას ScreenX 2
22:00 geo flag
კას დარბაზი 8
22:00 | GEO
კას დარბაზი 8
22:00 geo flag
კას დარბაზი 10
22:00 | GEO
კას დარბაზი 10
22:15 geo flag
კას დარბაზი 7
22:15 | GEO
კას დარბაზი 7

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • სამ, 03 ოქტ • 

12:00 geo flag
კას დარბაზი 1
12:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
12:30 geo flag
კას დარბაზი 4
12:30 | GEO
კას დარბაზი 4
12:30 geo flag
კას დარბაზი 8
12:30 | GEO
კას დარბაზი 8
12:45 geo flag
კას ScreenX 2
12:45 | GEO
კას ScreenX 2
14:15 geo flag
კას დარბაზი 6
14:15 | GEO
კას დარბაზი 6
14:30 geo flag
კას დარბაზი 1
14:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
14:45 geo flag
კას დარბაზი 8
14:45 | GEO
კას დარბაზი 8
15:15 eng flag
კას დარბაზი 4
15:15 | ENG
კას დარბაზი 4
15:45 geo flag
კას ScreenX 2
15:45 | GEO
კას ScreenX 2
16:15 eng flag
კას დარბაზი 7
16:15 | ENG
კას დარბაზი 7
17:15 geo flag
კას დარბაზი 8
17:15 | GEO
კას დარბაზი 8
18:45 geo flag
კას ScreenX 2
18:45 | GEO
კას ScreenX 2
19:15 eng flag
კას დარბაზი 7
19:15 | ENG
კას დარბაზი 7
19:30 geo flag
კას დარბაზი 10
19:30 | GEO
კას დარბაზი 10
19:45 geo flag
კას დარბაზი 8
19:45 | GEO
კას დარბაზი 8
21:45 geo flag
კას დარბაზი 4
21:45 | GEO
კას დარბაზი 4
21:45 eng flag
კას ScreenX 2
21:45 | ENG
კას ScreenX 2
22:00 geo flag
კას დარბაზი 8
22:00 | GEO
კას დარბაზი 8
22:00 geo flag
კას დარბაზი 10
22:00 | GEO
კას დარბაზი 10
22:15 geo flag
კას დარბაზი 7
22:15 | GEO
კას დარბაზი 7

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • პარ, 13 ოქტ • 

18:05 nlg flag
კას დარბაზი 9
18:05 | NLG
კას დარბაზი 9
19:15 nlg flag
კას ScreenX 2
19:15 | NLG
კას ScreenX 2

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • შაბ, 14 ოქტ • 

19:15 nlg flag
კას ScreenX 2
19:15 | NLG
კას ScreenX 2

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • კვი, 15 ოქტ • 

19:15 nlg flag
კას ScreenX 2
19:15 | NLG
კას ScreenX 2

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • ხუთ, 19 ოქტ • 

21:45 nlg flag
კას ScreenX 2
21:45 | NLG
კას ScreenX 2

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • პარ, 20 ოქტ • 

21:45 nlg flag
კას ScreenX 2
21:45 | NLG
კას ScreenX 2

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • შაბ, 21 ოქტ • 

21:45 nlg flag
კას ScreenX 2
21:45 | NLG
კას ScreenX 2

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • კვი, 22 ოქტ • 

21:45 nlg flag
კას ScreenX 2
21:45 | NLG
კას ScreenX 2

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • ხუთ, 26 ოქტ • 

19:15 nlg flag
კას ScreenX 2
19:15 | NLG
კას ScreenX 2

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • პარ, 27 ოქტ • 

19:15 nlg flag
კას ScreenX 2
19:15 | NLG
კას ScreenX 2

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • შაბ, 28 ოქტ • 

19:15 nlg flag
კას ScreenX 2
19:15 | NLG
კას ScreenX 2

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • კვი, 29 ოქტ • 

19:15 nlg flag
კას ScreenX 2
19:15 | NLG
კას ScreenX 2

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • ხუთ, 02 ნოემ • 

21:45 nlg flag
კას ScreenX 2
21:45 | NLG
კას ScreenX 2

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • პარ, 03 ნოემ • 

21:45 nlg flag
კას ScreenX 2
21:45 | NLG
კას ScreenX 2

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • შაბ, 04 ნოემ • 

21:45 nlg flag
კას ScreenX 2
21:45 | NLG
კას ScreenX 2

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • კვი, 05 ნოემ • 

21:45 nlg flag
კას ScreenX 2
21:45 | NLG
კას ScreenX 2