Ajax Loader
Geo

 • კავეა გალერია • დღეს • 

11:45
eng flag
დარბაზი 1 ATMOS
11:45 | ENG | 3D
დარბაზი 1 ATMOS
11:50
geo flag
დარბაზი 2
11:50 | GEO | 3D
დარბაზი 2
12:45
rus flag
დარბაზი 5
12:45 | RUS
დარბაზი 5
14:20
geo flag
დარბაზი 2
14:20 | GEO | 3D
დარბაზი 2
16:45
geo flag
დარბაზი 2
16:45 | GEO | 3D
დარბაზი 2
17:15
rus flag
დარბაზი 5
17:15 | RUS
დარბაზი 5
17:30
eng flag
დარბაზი 6 ATMOS
17:30 | ENG
დარბაზი 6 ATMOS
19:30
geo flag
დარბაზი 2
19:30 | GEO | 3D
დარბაზი 2
22:00
eng flag
დარბაზი 5
22:00 | ENG
დარბაზი 5
22:15
geo flag
დარბაზი 4
22:15 | GEO | 3D
დარბაზი 4
22:30
eng flag
დარბაზი 6 ATMOS
22:30 | ENG | 3D
დარბაზი 6 ATMOS

 • კავეა გალერია • ხვალ • 

11:45
eng flag
დარბაზი 1 ATMOS
11:45 | ENG | 3D
დარბაზი 1 ATMOS
11:50
geo flag
დარბაზი 2
11:50 | GEO | 3D
დარბაზი 2
12:45
rus flag
დარბაზი 5
12:45 | RUS
დარბაზი 5
14:20
geo flag
დარბაზი 2
14:20 | GEO | 3D
დარბაზი 2
16:45
geo flag
დარბაზი 2
16:45 | GEO | 3D
დარბაზი 2
17:15
rus flag
დარბაზი 5
17:15 | RUS
დარბაზი 5
17:30
eng flag
დარბაზი 6 ATMOS
17:30 | ENG
დარბაზი 6 ATMOS
19:30
geo flag
დარბაზი 2
19:30 | GEO | 3D
დარბაზი 2
22:00
eng flag
დარბაზი 5
22:00 | ENG
დარბაზი 5
22:15
geo flag
დარბაზი 4
22:15 | GEO | 3D
დარბაზი 4
22:30
eng flag
დარბაზი 6 ATMOS
22:30 | ENG | 3D
დარბაზი 6 ATMOS

 • კავეა გალერია • ხუთ, 20 ივნ • 

11:50
geo flag
დარბაზი 2
11:50 | GEO | 3D
დარბაზი 2
12:45
geo flag
დარბაზი 5
12:45 | GEO
დარბაზი 5
14:20
geo flag
დარბაზი 2
14:20 | GEO | 3D
დარბაზი 2
15:00
eng flag
დარბაზი 5
15:00 | ENG
დარბაზი 5
16:45
geo flag
დარბაზი 2
16:45 | GEO | 3D
დარბაზი 2
19:30
geo flag
დარბაზი 2
19:30 | GEO | 3D
დარბაზი 2
19:30
geo flag
დარბაზი 5
19:30 | GEO
დარბაზი 5
22:15
geo flag
დარბაზი 4
22:15 | GEO | 3D
დარბაზი 4
22:30
eng flag
დარბაზი 6 ATMOS
22:30 | ENG | 3D
დარბაზი 6 ATMOS

 • კავეა გალერია • პარ, 21 ივნ • 

11:50
geo flag
დარბაზი 2
11:50 | GEO | 3D
დარბაზი 2
12:45
geo flag
დარბაზი 5
12:45 | GEO
დარბაზი 5
14:20
geo flag
დარბაზი 2
14:20 | GEO | 3D
დარბაზი 2
15:00
eng flag
დარბაზი 5
15:00 | ENG
დარბაზი 5
16:45
geo flag
დარბაზი 2
16:45 | GEO | 3D
დარბაზი 2
19:30
geo flag
დარბაზი 2
19:30 | GEO | 3D
დარბაზი 2
19:30
geo flag
დარბაზი 5
19:30 | GEO
დარბაზი 5
22:15
geo flag
დარბაზი 4
22:15 | GEO | 3D
დარბაზი 4
22:30
eng flag
დარბაზი 6 ATMOS
22:30 | ENG | 3D
დარბაზი 6 ATMOS

 • კავეა გალერია • შაბ, 22 ივნ • 

11:50
geo flag
დარბაზი 2
11:50 | GEO | 3D
დარბაზი 2
12:45
geo flag
დარბაზი 5
12:45 | GEO
დარბაზი 5
14:20
geo flag
დარბაზი 2
14:20 | GEO | 3D
დარბაზი 2
15:00
eng flag
დარბაზი 5
15:00 | ENG
დარბაზი 5
16:45
geo flag
დარბაზი 2
16:45 | GEO | 3D
დარბაზი 2
19:30
geo flag
დარბაზი 2
19:30 | GEO | 3D
დარბაზი 2
19:30
geo flag
დარბაზი 5
19:30 | GEO
დარბაზი 5
22:15
geo flag
დარბაზი 4
22:15 | GEO | 3D
დარბაზი 4
22:30
eng flag
დარბაზი 6 ATMOS
22:30 | ENG | 3D
დარბაზი 6 ATMOS

 • კავეა გალერია • კვი, 23 ივნ • 

11:50
geo flag
დარბაზი 2
11:50 | GEO | 3D
დარბაზი 2
12:45
geo flag
დარბაზი 5
12:45 | GEO
დარბაზი 5
14:20
geo flag
დარბაზი 2
14:20 | GEO | 3D
დარბაზი 2
15:00
eng flag
დარბაზი 5
15:00 | ENG
დარბაზი 5
16:45
geo flag
დარბაზი 2
16:45 | GEO | 3D
დარბაზი 2
19:30
geo flag
დარბაზი 2
19:30 | GEO | 3D
დარბაზი 2
19:30
geo flag
დარბაზი 5
19:30 | GEO
დარბაზი 5
22:15
geo flag
დარბაზი 4
22:15 | GEO | 3D
დარბაზი 4
22:30
eng flag
დარბაზი 6 ATMOS
22:30 | ENG | 3D
დარბაზი 6 ATMOS

 • კავეა გალერია • ორშ, 24 ივნ • 

11:50
geo flag
დარბაზი 2
11:50 | GEO | 3D
დარბაზი 2
12:45
geo flag
დარბაზი 5
12:45 | GEO
დარბაზი 5
14:20
geo flag
დარბაზი 2
14:20 | GEO | 3D
დარბაზი 2
15:00
eng flag
დარბაზი 5
15:00 | ENG
დარბაზი 5
16:45
geo flag
დარბაზი 2
16:45 | GEO | 3D
დარბაზი 2
19:30
geo flag
დარბაზი 2
19:30 | GEO | 3D
დარბაზი 2
19:30
geo flag
დარბაზი 5
19:30 | GEO
დარბაზი 5
22:15
geo flag
დარბაზი 4
22:15 | GEO | 3D
დარბაზი 4
22:30
eng flag
დარბაზი 6 ATMOS
22:30 | ENG | 3D
დარბაზი 6 ATMOS

 • კავეა გალერია • სამ, 25 ივნ • 

11:50
geo flag
დარბაზი 2
11:50 | GEO | 3D
დარბაზი 2
12:45
geo flag
დარბაზი 5
12:45 | GEO
დარბაზი 5
14:20
geo flag
დარბაზი 2
14:20 | GEO | 3D
დარბაზი 2
15:00
eng flag
დარბაზი 5
15:00 | ENG
დარბაზი 5
16:45
geo flag
დარბაზი 2
16:45 | GEO | 3D
დარბაზი 2
19:30
geo flag
დარბაზი 2
19:30 | GEO | 3D
დარბაზი 2
19:30
geo flag
დარბაზი 5
19:30 | GEO
დარბაზი 5
22:15
geo flag
დარბაზი 4
22:15 | GEO | 3D
დარბაზი 4
22:30
eng flag
დარბაზი 6 ATMOS
22:30 | ENG | 3D
დარბაზი 6 ATMOS

 • კავეა გალერია • შაბ, 29 ივნ • 

21:00
eng flag
დარბაზი 1 ATMOS
21:00 | ENG
დარბაზი 1 ATMOS