Ajax Loader
Geo
განყ.
კინო
თეატრი
კონცერტი

 • კავეა გალერია • დღეს • 

11:45 eng flag
დარბაზი 5
11:45 | ENG | 3D
დარბაზი 5
12:15 geo flag
დარბაზი 3
12:15 | GEO | 3D
დარბაზი 3
12:30 geo flag
დარბაზი 4
12:30 | GEO | 3D
დარბაზი 4
13:30 eng flag
დარბაზი 2
13:30 | ENG
დარბაზი 2
14:45 geo flag
დარბაზი 3
14:45 | GEO | 3D
დარბაზი 3
16:00 eng flag
დარბაზი 4
16:00 | ENG
დარბაზი 4
16:30 geo flag
დარბაზი 2
16:30 | GEO
დარბაზი 2
19:15 geo flag
დარბაზი 5
19:15 | GEO | 3D
დარბაზი 5
19:15 eng flag
დარბაზი 4
19:15 | ENG
დარბაზი 4
19:30 geo flag
დარბაზი 3
19:30 | GEO | 3D
დარბაზი 3
22:00 eng flag
დარბაზი 5
22:00 | ENG
დარბაზი 5
22:15 geo flag
დარბაზი 4
22:15 | GEO
დარბაზი 4

 • კავეა გალერია • ხვალ • 

11:45 eng flag
დარბაზი 5
11:45 | ENG | 3D
დარბაზი 5
12:30 geo flag
დარბაზი 4
12:30 | GEO | 3D
დარბაზი 4
13:30 eng flag
დარბაზი 2
13:30 | ENG
დარბაზი 2
14:45 geo flag
დარბაზი 3
14:45 | GEO | 3D
დარბაზი 3
16:00 eng flag
დარბაზი 4
16:00 | ENG
დარბაზი 4
16:30 geo flag
დარბაზი 2
16:30 | GEO | 3D
დარბაზი 2
19:15 geo flag
დარბაზი 5
19:15 | GEO
დარბაზი 5
19:15 eng flag
დარბაზი 4
19:15 | ENG
დარბაზი 4
19:30 geo flag
დარბაზი 3
19:30 | GEO | 3D
დარბაზი 3
22:00 eng flag
დარბაზი 5
22:00 | ENG
დარბაზი 5
22:15 geo flag
დარბაზი 4
22:15 | GEO
დარბაზი 4

 • კავეა გალერია • ხუთ, 20 იან • 

12:00 geo flag
დარბაზი 2
12:00 | GEO | 3D
დარბაზი 2
13:30 eng flag
დარბაზი 3
13:30 | ENG
დარბაზი 3
13:45 geo flag
დარბაზი 6 ATMOS
13:45 | GEO | 3D
დარბაზი 6 ATMOS
16:00 eng flag
დარბაზი 4
16:00 | ENG
დარბაზი 4
16:30 geo flag
დარბაზი 2
16:30 | GEO | 3D
დარბაზი 2
19:15 geo flag
დარბაზი 5
19:15 | GEO
დარბაზი 5
19:15 eng flag
დარბაზი 4
19:15 | ENG
დარბაზი 4
19:45 geo flag
დარბაზი 3
19:45 | GEO | 3D
დარბაზი 3
22:00 eng flag
დარბაზი 5
22:00 | ENG
დარბაზი 5
22:15 geo flag
დარბაზი 4
22:15 | GEO
დარბაზი 4

 • კავეა გალერია • პარ, 21 იან • 

12:00 geo flag
დარბაზი 2
12:00 | GEO | 3D
დარბაზი 2
13:30 eng flag
დარბაზი 3
13:30 | ENG
დარბაზი 3
13:45 geo flag
დარბაზი 6 ATMOS
13:45 | GEO | 3D
დარბაზი 6 ATMOS
16:00 eng flag
დარბაზი 4
16:00 | ENG
დარბაზი 4
16:30 geo flag
დარბაზი 2
16:30 | GEO | 3D
დარბაზი 2
19:15 geo flag
დარბაზი 5
19:15 | GEO
დარბაზი 5
19:15 eng flag
დარბაზი 4
19:15 | ENG
დარბაზი 4
19:45 geo flag
დარბაზი 3
19:45 | GEO | 3D
დარბაზი 3
22:00 eng flag
დარბაზი 5
22:00 | ENG
დარბაზი 5
22:15 geo flag
დარბაზი 4
22:15 | GEO
დარბაზი 4

 • კავეა გალერია • შაბ, 22 იან • 

12:00 geo flag
დარბაზი 2
12:00 | GEO | 3D
დარბაზი 2
13:30 eng flag
დარბაზი 3
13:30 | ENG
დარბაზი 3
13:45 geo flag
დარბაზი 6 ATMOS
13:45 | GEO | 3D
დარბაზი 6 ATMOS
16:00 eng flag
დარბაზი 4
16:00 | ENG
დარბაზი 4
16:30 geo flag
დარბაზი 2
16:30 | GEO | 3D
დარბაზი 2
19:15 geo flag
დარბაზი 5
19:15 | GEO
დარბაზი 5
19:15 eng flag
დარბაზი 4
19:15 | ENG
დარბაზი 4
19:45 geo flag
დარბაზი 3
19:45 | GEO | 3D
დარბაზი 3
22:00 eng flag
დარბაზი 5
22:00 | ENG
დარბაზი 5
22:15 geo flag
დარბაზი 4
22:15 | GEO
დარბაზი 4

 • კავეა გალერია • კვი, 23 იან • 

12:00 geo flag
დარბაზი 2
12:00 | GEO | 3D
დარბაზი 2
13:30 eng flag
დარბაზი 3
13:30 | ENG
დარბაზი 3
13:45 geo flag
დარბაზი 6 ATMOS
13:45 | GEO | 3D
დარბაზი 6 ATMOS
16:00 eng flag
დარბაზი 4
16:00 | ENG
დარბაზი 4
16:30 geo flag
დარბაზი 2
16:30 | GEO | 3D
დარბაზი 2
19:15 geo flag
დარბაზი 5
19:15 | GEO
დარბაზი 5
19:15 eng flag
დარბაზი 4
19:15 | ENG
დარბაზი 4
19:45 geo flag
დარბაზი 3
19:45 | GEO | 3D
დარბაზი 3
22:00 eng flag
დარბაზი 5
22:00 | ENG
დარბაზი 5
22:15 geo flag
დარბაზი 4
22:15 | GEO
დარბაზი 4

 • კავეა გალერია • ორშ, 24 იან • 

12:00 geo flag
დარბაზი 2
12:00 | GEO | 3D
დარბაზი 2
13:30 eng flag
დარბაზი 3
13:30 | ENG
დარბაზი 3
13:45 geo flag
დარბაზი 6 ATMOS
13:45 | GEO | 3D
დარბაზი 6 ATMOS
16:00 eng flag
დარბაზი 4
16:00 | ENG
დარბაზი 4
16:30 geo flag
დარბაზი 2
16:30 | GEO | 3D
დარბაზი 2
19:15 geo flag
დარბაზი 5
19:15 | GEO
დარბაზი 5
19:15 eng flag
დარბაზი 4
19:15 | ENG
დარბაზი 4
19:45 geo flag
დარბაზი 3
19:45 | GEO | 3D
დარბაზი 3
22:00 eng flag
დარბაზი 5
22:00 | ENG
დარბაზი 5
22:15 geo flag
დარბაზი 4
22:15 | GEO
დარბაზი 4

 • კავეა გალერია • სამ, 25 იან • 

12:00 geo flag
დარბაზი 2
12:00 | GEO | 3D
დარბაზი 2
13:30 eng flag
დარბაზი 3
13:30 | ENG
დარბაზი 3
13:45 geo flag
დარბაზი 6 ATMOS
13:45 | GEO | 3D
დარბაზი 6 ATMOS
16:00 eng flag
დარბაზი 4
16:00 | ENG
დარბაზი 4
16:30 geo flag
დარბაზი 2
16:30 | GEO | 3D
დარბაზი 2
19:15 geo flag
დარბაზი 5
19:15 | GEO
დარბაზი 5
19:15 eng flag
დარბაზი 4
19:15 | ENG
დარბაზი 4
19:45 geo flag
დარბაზი 3
19:45 | GEO | 3D
დარბაზი 3
22:00 eng flag
დარბაზი 5
22:00 | ENG
დარბაზი 5
22:15 geo flag
დარბაზი 4
22:15 | GEO
დარბაზი 4