Ajax Loader
Geo

თებერვალი 2019

23 თებ
19:30
კახიძის მუსიკალური ცენტრი
23 თებ 19:30
კახიძის მუსიკალური ცენტრი
23 თებ
20:00
თბილისის თანამედროვე ბალეტი
23 თებ 20:00
თბილისის თანამედროვე ბალეტი
23 თებ
20:00
თანამედროვე ქორეოგრაფიის თეატრი ,,იმპულსი’’
23 თებ 20:00
თანამედროვე ქორეოგრაფიის თეატრი ,,იმპულსი’’
24 თებ
20:00
თბილისის თანამედროვე ბალეტი
24 თებ 20:00
თბილისის თანამედროვე ბალეტი
25 თებ
21:00
მტკვარზე
25 თებ 21:00
მტკვარზე
27 თებ
12:00
მოზარდ მაყურებელთა თეატრი
27 თებ 12:00
მოზარდ მაყურებელთა თეატრი
27 თებ
21:00
მტკვარზე
27 თებ 21:00
მტკვარზე

აგვისტო 2019

10 აგვ
16:30
FIX Group
10 აგვ 16:30
FIX Group