Ajax Loader
Geo
განყ.
კინო
თეატრი
კონცერტი

 • ისთ ფოინთი • დღეს • 

 • ისთ ფოინთი • ხვალ • 

12:30 eng flag
დარბაზი IMAX
12:30 | ENG
დარბაზი IMAX
15:30 eng flag
დარბაზი IMAX
15:30 | ENG
დარბაზი IMAX
16:15 geo flag
დარბაზი 1
16:15 | GEO
დარბაზი 1
18:30 eng flag
დარბაზი IMAX
18:30 | ENG
დარბაზი IMAX
19:15 geo flag
დარბაზი 1
19:15 | GEO
დარბაზი 1
21:30 eng flag
დარბაზი IMAX
21:30 | ENG
დარბაზი IMAX
22:15 geo flag
დარბაზი 1
22:15 | GEO
დარბაზი 1

 • ისთ ფოინთი • პარ, 29 სექ • 

12:30 eng flag
დარბაზი IMAX
12:30 | ENG
დარბაზი IMAX
15:30 eng flag
დარბაზი IMAX
15:30 | ENG
დარბაზი IMAX
16:15 geo flag
დარბაზი 1
16:15 | GEO
დარბაზი 1
18:30 eng flag
დარბაზი IMAX
18:30 | ENG
დარბაზი IMAX
19:15 geo flag
დარბაზი 1
19:15 | GEO
დარბაზი 1
21:30 eng flag
დარბაზი IMAX
21:30 | ENG
დარბაზი IMAX
22:15 geo flag
დარბაზი 1
22:15 | GEO
დარბაზი 1

 • ისთ ფოინთი • შაბ, 30 სექ • 

12:30 eng flag
დარბაზი IMAX
12:30 | ENG
დარბაზი IMAX
15:30 eng flag
დარბაზი IMAX
15:30 | ENG
დარბაზი IMAX
16:15 geo flag
დარბაზი 1
16:15 | GEO
დარბაზი 1
18:30 eng flag
დარბაზი IMAX
18:30 | ENG
დარბაზი IMAX
19:15 geo flag
დარბაზი 1
19:15 | GEO
დარბაზი 1
21:30 eng flag
დარბაზი IMAX
21:30 | ENG
დარბაზი IMAX
22:15 geo flag
დარბაზი 1
22:15 | GEO
დარბაზი 1

 • ისთ ფოინთი • კვი, 01 ოქტ • 

12:30 eng flag
დარბაზი IMAX
12:30 | ENG
დარბაზი IMAX
15:30 eng flag
დარბაზი IMAX
15:30 | ENG
დარბაზი IMAX
16:15 geo flag
დარბაზი 1
16:15 | GEO
დარბაზი 1
18:30 eng flag
დარბაზი IMAX
18:30 | ENG
დარბაზი IMAX
19:15 geo flag
დარბაზი 1
19:15 | GEO
დარბაზი 1
21:30 eng flag
დარბაზი IMAX
21:30 | ENG
დარბაზი IMAX
22:15 geo flag
დარბაზი 1
22:15 | GEO
დარბაზი 1

 • ისთ ფოინთი • ორშ, 02 ოქტ • 

12:30 eng flag
დარბაზი IMAX
12:30 | ENG
დარბაზი IMAX
15:30 eng flag
დარბაზი IMAX
15:30 | ENG
დარბაზი IMAX
16:15 geo flag
დარბაზი 1
16:15 | GEO
დარბაზი 1
18:30 eng flag
დარბაზი IMAX
18:30 | ENG
დარბაზი IMAX
19:15 geo flag
დარბაზი 1
19:15 | GEO
დარბაზი 1
21:30 eng flag
დარბაზი IMAX
21:30 | ENG
დარბაზი IMAX
22:15 geo flag
დარბაზი 1
22:15 | GEO
დარბაზი 1

 • ისთ ფოინთი • სამ, 03 ოქტ • 

12:30 eng flag
დარბაზი IMAX
12:30 | ENG
დარბაზი IMAX
15:30 eng flag
დარბაზი IMAX
15:30 | ENG
დარბაზი IMAX
16:15 geo flag
დარბაზი 1
16:15 | GEO
დარბაზი 1
18:30 eng flag
დარბაზი IMAX
18:30 | ENG
დარბაზი IMAX
19:15 geo flag
დარბაზი 1
19:15 | GEO
დარბაზი 1
21:30 eng flag
დარბაზი IMAX
21:30 | ENG
დარბაზი IMAX
22:15 geo flag
დარბაზი 1
22:15 | GEO
დარბაზი 1