კონცერტამდე დარჩა:
Biletebi.ge-ზე უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებასთან დაკავშირებით გთხოვთ გადაამოწმოთ და შეავსოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები:
მობილური ტელ*:
გთხოვთ შეიყვანოთ ტელეფონი. იხმარეთ 9 ციფრი გამოტოვების გარეშე მაგ. 599000000 თუ გაქვთ ქართული ნომერი.
სახელი*:
გვარი*:
სქესი*:
დაბადების თარიღი*:
პირადი ნომერი*:
გთხოვთ შეიყვანოთ ტელეფონი. იხმარეთ 9 ციფრი გამოტოვების გარეშე მაგ. 599000000 თუ გაქვთ ქართული ნომერი.
გთხოვთ შეიყვანოთ თქვენი პირადობის ნომერი.
ბილეთები
პროდუქტები
ფასდაკლებები
ორგ. შესახებ

დროღონისძიებადარბაზიფასები
ორშაბათი, 03 აგვისტო
14:40 ქაღალდის ქალაქები დარბაზი-5 8.5 ლ-დან
15:15 წაშალე მეგობრები ბარამბოს დარბაზი-4 8.5 ლ-დან
17:00 ქაღალდის ქალაქები დარბაზი-1 9.5 ლ-დან
17:10 პიქსელები 3D დარბაზი-5 9.5 ლ-დან
17:15 ანთ-მენი 3D ბარამბოს დარბაზი-4 9.5 ლ-დან
17:25 მინიონები 3D დარბაზი-3 9.5 ლ-დან
17:49 ოცნებების სასაფლაო დარბაზი-2 9.5 ლ-დან
19:45 პიქსელები 3D დარბაზი-3 11.5 ლ-დან
20:00 ოცნებების სასაფლაო დარბაზი-2 11.5 ლ-დან
20:00 ანთ-მენი 3D ბარამბოს დარბაზი-4 11.5 ლ-დან
20:00 ქაღალდის ქალაქები დარბაზი-1 11.5 ლ-დან
20:15 მინიონები 3D დარბაზი-5 11.5 ლ-დან
22:10 ოცნებების სასაფლაო დარბაზი-2 11.5 ლ-დან
22:19 პიქსელები 3D დარბაზი-3 11.5 ლ-დან
22:30 მინიონები 3D დარბაზი-5 11.5 ლ-დან
22:30 ქაღალდის ქალაქები დარბაზი-1 11.5 ლ-დან
22:40 ანთ-მენი 3D ბარამბოს დარბაზი-4 11.5 ლ-დან
სამშაბათი, 04 აგვისტო
11:49 თავდაყირა 3D დარბაზი-3 7.5 ლ-დან
12:00 მინიონები 3D დარბაზი-1 7.5 ლ-დან
12:15 პიქსელები 3D დარბაზი-5 7.5 ლ-დან
12:30 ტერმინატორი გენეზისი 3D ბარამბოს დარბაზი-4 7.5 ლ-დან
14:10 მინიონები 3D დარბაზი-3 8.5 ლ-დან
14:10 შემთხვევითი პაემნები დარბაზი-2 8.5 ლ-დან
14:30 მინიონები 3D დარბაზი-1 8.5 ლ-დან
14:40 ქაღალდის ქალაქები დარბაზი-5 8.5 ლ-დან
15:15 წაშალე მეგობრები ბარამბოს დარბაზი-4 8.5 ლ-დან
17:00 ქაღალდის ქალაქები დარბაზი-1 9.5 ლ-დან
17:10 პიქსელები 3D დარბაზი-5 9.5 ლ-დან
17:15 ანთ-მენი 3D ბარამბოს დარბაზი-4 9.5 ლ-დან
17:25 მინიონები 3D დარბაზი-3 9.5 ლ-დან
17:49 ოცნებების სასაფლაო დარბაზი-2 9.5 ლ-დან
19:45 პიქსელები 3D დარბაზი-3 11.5 ლ-დან
20:00 ოცნებების სასაფლაო დარბაზი-2 11.5 ლ-დან
20:00 ანთ-მენი 3D ბარამბოს დარბაზი-4 11.5 ლ-დან
20:00 ქაღალდის ქალაქები დარბაზი-1 11.5 ლ-დან
20:15 მინიონები 3D დარბაზი-5 11.5 ლ-დან
22:10 ოცნებების სასაფლაო დარბაზი-2 11.5 ლ-დან
22:19 პიქსელები 3D დარბაზი-3 11.5 ლ-დან
22:30 მინიონები 3D დარბაზი-5 11.5 ლ-დან
22:30 ქაღალდის ქალაქები დარბაზი-1 11.5 ლ-დან
22:40 ანთ-მენი 3D ბარამბოს დარბაზი-4 11.5 ლ-დან
ოთხშაბათი, 05 აგვისტო
11:49 თავდაყირა 3D დარბაზი-3 7.5 ლ-დან
12:00 მინიონები 3D დარბაზი-1 7.5 ლ-დან
12:15 პიქსელები 3D დარბაზი-5 7.5 ლ-დან
12:30 ტერმინატორი გენეზისი 3D ბარამბოს დარბაზი-4 7.5 ლ-დან
14:10 მინიონები 3D დარბაზი-3 8.5 ლ-დან
14:10 შემთხვევითი პაემნები დარბაზი-2 8.5 ლ-დან
14:30 მინიონები 3D დარბაზი-1 8.5 ლ-დან
14:40 ქაღალდის ქალაქები დარბაზი-5 8.5 ლ-დან
15:15 წაშალე მეგობრები ბარამბოს დარბაზი-4 8.5 ლ-დან
17:00 ქაღალდის ქალაქები დარბაზი-1 9.5 ლ-დან
17:10 პიქსელები 3D დარბაზი-5 9.5 ლ-დან
17:15 ანთ-მენი 3D ბარამბოს დარბაზი-4 9.5 ლ-დან
17:25 მინიონები 3D დარბაზი-3 9.5 ლ-დან
17:49 ოცნებების სასაფლაო დარბაზი-2 9.5 ლ-დან
19:45 პიქსელები 3D დარბაზი-3 11.5 ლ-დან
20:00 ანთ-მენი 3D ბარამბოს დარბაზი-4 11.5 ლ-დან
20:00 ოცნებების სასაფლაო დარბაზი-2 11.5 ლ-დან
20:00 ქაღალდის ქალაქები დარბაზი-1 11.5 ლ-დან
20:15 მინიონები 3D დარბაზი-5 11.5 ლ-დან
22:10 ოცნებების სასაფლაო დარბაზი-2 11.5 ლ-დან
22:19 პიქსელები 3D დარბაზი-3 11.5 ლ-დან
22:30 მინიონები 3D დარბაზი-5 11.5 ლ-დან
22:30 ქაღალდის ქალაქები დარბაზი-1 11.5 ლ-დან
22:40 ანთ-მენი 3D ბარამბოს დარბაზი-4 11.5 ლ-დან