Ajax Loader
Geo
განყ.
კინო
თეატრი
კონცერტი

18.02 Krovostok • ჯეობელი

Elektrowerk/ 2 Monk Gabriel Salosi I Turn

ჯგუფმა კროვოსტოკმა საკუთარ მუსიკაში გააერთიანა თანამედროვე მუსიკის სხვადასხვა ჯანრები - ჰიპ-ჰოპი, განგსტა-რეპი, ჰარდკორ და პაროდია. მათ სიმღერებში ბევრია უხამსი ლექსიკა. სცენაზე სოლისტი მონოტონურად კითხულობს ლექსებს მუსიკის ფონზე. ახლაც, როგორც კარიერის დასაწყისშივე, მუსიკოსები აგრძელებენ ფანების გაოცებას ახალი ექსპერიმენტებით.

ჯგუფის მონაწილეებს შეიძლება ვუწოდოთ შემოქმედებითი ინტელიგენციის წარმომადგენლები.

შილო არის პოეტი და მხატვარი, ფელდმანი კი მწერალი და ინსტოლატორია. მათი რეპი უფრო პაროდიას ჰგავს, მაგრამ ეს არ აკლებს მათი თაყვანისმცემლების რიცხვს.

მუსიკოსებმა შექმნეს თავიანთი ჯგუფი იმ რეპ-კოლექტივების საპირწონედ, რომლებიც მათ არ მოსწონდათ.

ბილეთები:

1-ლი კალათა- 70₾

მე-2 კალათა- 80₾

მე-3 კალათა- 90₾

📍თბილისი- ელექტროვერქი


The group Krovostok combined different genres of modern music in their work – hip-hop, gangsta rap, hardcore, and parody. Their songs are filled with harsh obscene lyrics. In fact, the soloist reads poetry monotonously against the background of music. Now, just like at the very beginning of their career, the members of the group continue to surprise and delight fans with their bold experiments.

Team members can be called representatives of the creative intelligentsia. Shilo is a poet and artist, and Feldman is a writer and installer. Their rap is more like a parody, but it does not reduce the admirers of their work. The musicians created a group to oppose the existing rap groups, whose work did not suit them.

Tickets:

First basket - 70 lari

Second basket - 80 lari

Third basket - 90 lari

📍Tbilisi - Electrowerk


Группа «Кровосток» объединила в творчестве разные жанры современной музыки — хип-хоп, гангста-рэп, хардкор и пародию. Песни наполнены резкой нецензурной лирикой, по сути, солист монотонно читает стихи на фоне музыки. Сейчас, как в самом начале карьеры, участники продолжают удивлять и восхищать фанатов смелыми экспериментами.

Музыка «Кровостока» довольно своеобразна. Участников команды можно называть представителями творческой интеллигенции. Шило — поэт и художник, Фельдман — писатель и инсталлятор. Их рэп больше похож на пародию, но почитателей их творчества от этого меньше не становится. Музыканты создавали группу в противовес имеющимся рэп-коллективам, творчество которых их не устраивал

Билеты:

1-я корзина - 70 lari

2-я корзина - 80 лари

3-я корзина - 90 лари

📍Тбилиси - клуб Электроверк

თარიღი
შაბათი, 18 თებერვალი
20:00
80 GEL-დან

მსგავსი ღონისძიებები

18.02 Krovostok
Elektrowerk/ 2 Monk Gabriel Salosi I Turn