Ajax Loader
Geo
განყ.
კინო
თეატრი
კონცერტი

06.12 მუსიკალური რინგი • ბათუმის მუსიკალური ცენტრი

ბათუმის ხელოვნების ცენტრი/ ო.დიმიტრიადის #1
თარიღი
დღეს
19:00
10 GEL

მსგავსი ღონისძიებები

06.12 მუსიკალური რინგი
ბათუმის ხელოვნების ცენტრი/ ო.დიმიტრიადის #1
07.12 მუსიკალური რინგი
ბათუმის ხელოვნების ცენტრი/ ო.დიმიტრიადის #1
14.12 სტუმრად ვახტანგ ღლონტთან
ბათუმის მუსიკალური ცენტრის მცირე სცენა/ ალექსანდრე ახმეტელის #5